EKBilzen

Elke zondag samenkomst van 10u tot 11u30

KLIK HIER voor de online dienst / YouTube Kanaal


KLIK HIER voor de online preken

EKBilzen - Evangelische Kerk Bilzen?

De Evangelische Kerk van Bilzen, een evangelisch-christelijke geloofsgemeenschap die ruim 40 jaar actief is in Groot-Bilzen.
Wij zijn aangesloten bij de ECV ( Evangelische Christengemeenten Vlaanderen ) en erkend als VZW.
Wij hebben de Bijbel, Gods woord, als enige en gezaghebbende basis voor alles wat wij geloven.
Wij baseren al het onderwijs en onze levenshouding op de Bijbel.
Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel volledig door God geïnspireerd is en gezag heeft op elk terrein van ons leven.
Onze leer is vastgelegd in een geloofsbelijdenis.
1. Wij geloven in één God, die hemel en aarde geschapen heeft. Hij heeft Zichzelf bekend gemaakt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is soeverein, alwetend, rechtvaardig, oneindig in liefde en onveranderlijk. Hij is heilig.
2. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon die mens geworden is. Hij is zowel God als mens en geboren uit de maagd Maria. Hij is als verzoenoffer tussen God en Mens aan het kruis gestorven, want geen mens kan zichzelf redden. Hij is werkelijk opgestaan uit de dood. Wij kijken uit naar Zijn terugkomst wanneer Hij Zijn rijk op aarde zal stichten en zal oordelen over alle mensen.
3. We geloven in de Heilige Geest, die de mens overtuigt van zijn zonde en hem tot wedergeboorte een nieuw leven brengt. Wij geloven dat de Geest iedereen leidt en groei elke gelovige begeleidt en tot ontplooiing brengt. We geloven dat Hij ons geestelijke gaven geeft en ons kracht verleent om vrucht te dragen tot eer van God.