Zondag samenkomst

Elke zondagochtend komen wij samen voor een eredienst. Deze bestaat uit samenzang, een prediking en de viering van het Avondmaal. De samenzang bestaat uit een mix van hedendaagse liederen en psalmen, begeleid op de vleugelpiano of door een band. Halverwege de eredienst verlaten de kinderen de gezamenlijke dienst voor hun eigen aangepaste samenkomst en luisteren de volwassenen naar een prediking uit de Bijbel, gevolgd door het Avondmaal, waarmee we het sterven en de opstandig van Christus herdenken.
De zondagsamenkomst is vrij toegankelijk.

Terug naar Home